Robert Glöckl

Doctoral thesis

The potential of the Common Assessment Framework to improve organizational quality in a public sector organisation

The potential of the Common Assessment Framework to improve organizational quality in a public sector organisation
Abstract:
Tato disertační práce by měla povzbudit dílčí podjednotky veřejné správy k tomu, aby ve své oblasti zavedly řízení kvality. Mnozí jsou odrazováni tím, že vzhledem k přísným hierarchiím ve veřejné službě není možné nebo není dovoleno provádět sebehodnocení z vlastní iniciativy. Jiní jsou odrazováni skutečností, že v této oblasti je k dispozici příliš málo know-how a individuálních kompetencí, a …more
Abstract:
With the help of this dissertation, sub-areas of public administration should be encouraged to establish quality management in their field. Many shy away from the fact that, due to strict hierarchies in the public service, it is not possible or al- lowed to carry out self-assessments on their own initiative. Others are discouraged by the fact that too little know-how and individual competence is …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 2. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
  • Reader: Helena Chládková, doc. Ing., Ph.D., Ladislav Skořepa, externi, Jan Havránek, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta