Bc. Kateřina Šplíchalová

Bachelor's thesis

POJETÍ MOTIVACE V ODBORNÉ LITERATUŘE:Motivace žáků ZŠ z pohledu pedagogické odborné literatury versus reality

The Motivation of Primary Schoolchildren from the Perspective of Pedagogical Literature Versus Reality
Abstract:
Studentka v teoretické části charakterizuje pojmy spojené s motivací. Bude se zabývat definicemi motivace a druhy motivace, které se ve škole vyskytují. Dále bude vysvětlovat jak se motivace podle odborné literatury uplatňuje na žáky ZŠ. V praktické části bude studentka objasňovat výsledky, které zjistila pomocí kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum bude probíhat s učiteli i dětmi na běžné ZŠ …more
Abstract:
The theoretical part of the thesis deals with the characterization of terms connected with motivation. It closely describes the definitions of motivation, its classifications and practical occurrences. Further chapters explain how motivation can be used to influence the pupils, according to the academical sources. The analytic part focuses on interpretations of qualitative research outcomes. It was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šplíchalová, Kateřina. POJETÍ MOTIVACE V ODBORNÉ LITERATUŘE:Motivace žáků ZŠ z pohledu pedagogické odborné literatury versus reality. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Humanities / Humanities