Ing. Anastasiya Khovanska

Bakalářská práce

Postavení Product Placement v produkci filmu a TV pořadech

Position Product Placement in the production of movies and TV shows
Anotace:
Cílem bakalářské práce je využití jedné z forem marketingové komunikace- product placement v audiovizuálních dílech – film, TV pořady. Efektivita jeho použití. Jeho význam při financovaní filmu, jeho výhodnost pro produkční společnost, a pro společnost umísťující svůj produkt do audiovizuálního díla. Rozebereme zákonné popdmínky pro využití product placementu i zahraniční zkušenosti využívání product …více
Abstract:
The goal of this Bachelor paper is one of the marketing communication form- product placement in mass media: films and TV shows. Effectiveness of it is use. Which role it play in the financing of the film, how much is beneficial for production companies and for companies that place their products in media. Consider the laws for using product placement and foreign experience of it is in films and TV …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Slavomír Paravičiny
  • Oponent: prof. MgA. Jiří Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní