Ing. Anastasiya Khovanska

Bachelor's thesis

Postavení Product Placement v produkci filmu a TV pořadech

Position Product Placement in the production of movies and TV shows
Abstract:
Cílem bakalářské práce je využití jedné z forem marketingové komunikace- product placement v audiovizuálních dílech – film, TV pořady. Efektivita jeho použití. Jeho význam při financovaní filmu, jeho výhodnost pro produkční společnost, a pro společnost umísťující svůj produkt do audiovizuálního díla. Rozebereme zákonné popdmínky pro využití product placementu i zahraniční zkušenosti využívání product …more
Abstract:
The goal of this Bachelor paper is one of the marketing communication form- product placement in mass media: films and TV shows. Effectiveness of it is use. Which role it play in the financing of the film, how much is beneficial for production companies and for companies that place their products in media. Consider the laws for using product placement and foreign experience of it is in films and TV …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Slavomír Paravičiny
  • Reader: prof. MgA. Jiří Svoboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní