Bc. Tomáš ONDRÁČEK

Diplomová práce

Geomorfologická analýza nejvyšší části Mezivodské vrchoviny (Moravskoslezské Beskydy)

Geomorphic analysis of culmination part of the Mezivodská vrchovina upland (Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Anotace:
Reliéf Mezivodské vrchoviny (Moravskoslezské Beskydy) je silně ovlivněn litologickou stavbou a strukturními vlastnostmi území. Odolnost hornin se výrazně projevuje ve výsledném vzhledu reliéfu. Území je tvořeno flyšovými horninami istebňanského souvrství. Pro istebňanské souvrství je typické střídání rigidních odolných pískovců, případně slepenců s méně odolnými jílovci, břidlicemi, které snadno zvětrávají …více
Abstract:
The relief of the ?Mezivodska vrchovina? (Moravian-Silesian Beskydy Mountains) is strongly influenced by the lithological structure of the area. The resistance of rocks is strongly reflected in the final landform assebblages. The area consists of flysch rocks of "Istebna Formation". For ?Istebňa Formation? is typical alternation of rigid resistant sandstones or conglomerates with less resistant shales …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015
Zveřejnit od: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ONDRÁČEK, Tomáš. Geomorfologická analýza nejvyšší části Mezivodské vrchoviny (Moravskoslezské Beskydy). Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta