Tereza Králová

Bakalářská práce

Příčiny kriminálního chování u chlapců ve Výchovném ústavu Střílky

Causes of Criminal Behaviour of Boys in Youth Detention Centre Střílky
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá příčinami kriminálního chování u chlapců ve Výchovném ústavu Střílky. Teoretická část práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž se první kapitola věnuje sociálním deviacím a jejich teoriím. Druhá kapitola rozebírá pojem kriminální chování a fak-tory kriminálního chování. Poslední, třetí část bakalářské práce se věnuje ochranné a ústavní výchově, výchovným opatřením a také …více
Abstract:
The Bachelor these deals with the causes of criminal behavior of boys in the Youth detenti-ton centre in Střílky. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter deals with social devitaions and their theories. The second chapter discusses the concept of criminal behavior and the factors of criminal behavior. The last, third part of the bachelor's these deals with protective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Blaštíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Králová, Tereza. Příčiny kriminálního chování u chlapců ve Výchovném ústavu Střílky. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe