Barbora Vojtěchová

Master's thesis

Online marketing a e-commerce ve vybrané společnosti

Online marketing and e-commerce in selected company
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem online marketingu a e-commerce ve vybrané společnosti. Autor si klade za cíl definovat, jaké nástroje má firma úspěšně a efektivně fungující v této oblasti mít a aktivně je využívat. Na příkladu konkrétní firmy poté byly představeny a analyzovány tyto prvky. K tomu bylo využito jednak interních dat dané společnosti, jednak byl proveden vlastní …more
Abstract:
The focus of this master thesis is in the currently highly considered topic of online marketing and e-commerce. The author is trying to define main tools a company needs to succsesfully and effectively drive these. Based on the example of an existing company these tools were then introduced and discribed. To support this, internal data of the described company were used, as well as respective research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2018
  • Supervisor: Marcela Zamazalová
  • Reader: Andrea Kůstková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74991

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management