Bc. Karolína Míková

Bakalářská práce

Pohybové pohádky na motivy klasických pohádek

Fairy tales in motion - classical tales
Anotace:
V dnešní době pohybové aktivity nepatří mezi nejoblíbenější činnosti dětí, a jelikož se s takovýmito dětmi setkávám, rozhodla jsem se této problematice věnovat. U dětí je velmi důležitá motivace a právě proto, mě zaujaly pohybové pohádky. Pohádkami dokážeme děti zmotivovat na různé činnosti, a proto bych chtěla hravou formou propojit známé příběhy s pohybovou aktivitou. Veškerá pohybová aktivita by …více
Abstract:
Nowadays physical activities do not belong among the most popular children activities. As I meet such children commonly, I have decided to focus on this problem. As motivation is very important for children of the pre-school age I decided to use the motive of fairy tales as motivation for physical activities in my final thesis. Fairy tales can motivate children to different activities, and therefore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta