Mgr. Jana Poulová

Bakalářská práce

Fenomén sportu a jeho význam pro region Nového Města na Moravě

The phenomenon of sport and its importance for region Nové Město na Moravě
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu sportovních aktivit ve správním obvodu Nové Město na Moravě. Hlavní důraz klade na pořádání velkých sportovních akcí a jejich následný vliv na region. Práce popisuje rozvoj zdejšího biatlonu, běžeckého lyžování a horských kol. Dále se věnuje popisu sportovní infrastruktury se zaměřením na Vysočina Arénu. Práce také rozebírá ekonomické aspekty pořádání místních …více
Abstract:
This thesis focuses on the analysis of sporting activities in the administrative district of Nové Město na Moravě. The main emphasis is on organizing big sporting events and their subsequent impact on the region. The thesis describes the development of the local biathlon, cross country skiing and mountain biking. Then describes sports infrastructure aimed at Vysočina Aréna. Thesis also analyzes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Hlavinka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta