Theses 

Využití Product placementu v integrované marketingové komunikaci – Ing. Kateřina Pěničková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Kateřina Pěničková

Bakalářská práce

Využití Product placementu v integrované marketingové komunikaci

Use of Product placement in integrated marketing communications

Anotace: Tématem bakalářské práce je využití product placementu v integrované marketingové komunikaci. Product placement už delší dobu není vnímán jako skrytá reklama, naopak se mu podařilo získat pevné postavení v rámci integrované marketingové komunikace, kde představuje prostředek, který je schopen doručit cílové skupině sdělení nenásilnou a pohodlnou cestou. Práce se zabývá základní problematikou týkající se product placementu, jeho vymezení, historií, rozdělením, legislativou a dále také výskytem a významem. Cílem práce je potvrzení hypotézy, že product placement je účinný v oblasti budování image a posilování značky, ale co se týče samotného prodeje, je jeho účinnost jen těžko měřitelná.

Abstract: The theme of the bachelor thesis is the use of product placement in integrated marketing communications. Product placement is not perceived as surreptitious advertising for a longer period of time. On the contrary, it managed to gain a strong position in the integrated marketing communications, where represents a tool which is able to deliver a message to the target group by effortless and comfortable way. This work deals with fundamental issues related to product placement, its definition, history, division, legislation and also the occurrence and importance. The aim is to confirm the hypothesis that product placement is effective in building and strengthening brand image, but in terms of actual sales, its effectiveness is difficult to measure.

Klíčová slova: Product placement, umístění produktu, integrovaná marketingová komunikace, skrytá reklama, účinnost, film, produkt, značka

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. MgA. Jiří Svoboda
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:42, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz