Bc. Tereza Popelková

Bakalářská práce

Nové nástroje komunikace uplatňované v procesu řízení vztahů se zákazníky

New methods of communication utilized in the process of customer relationship management
Anotace:
Bakalářská práce se v první části zabývá marketingovou komunikací, popisuje její nové formy a celou problematiku propojuje s řízením vztahů se zákazníky. Teoretická východiska aplikuje na zvolený subjekt, kterým je firma La Lorraine. Jedním z hlavních cílů bakalářské práce je zjištění implementace řízení vztahů se zákazníky a stav marketingové komunikace firmy La Lorraine. Práce na základě výsledků …více
Abstract:
Bachelor thesis in the first part, deals with marketing communications, describes its new forms and the whole issue is connected with the customer relationship management. Theoretical solutions applied to the chosen subject, which the company La Lorraine. One of the main objectives of this thesis is to determine the implementation of customer relationship management and state marketing communications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní