Tomáš Sabela

Bachelor's thesis

Kvalita služieb v osobnej železničnej doprave

Kvalita služeb v osobní železniční dopravě.
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zaobírá kvalitou služeb v osobní železniční dopravě v České republice a navrhuje možné zlepšení. První část práce popisuje hlavní pojmy, informace o dané dopravě a její poskytovatelů. Praktická část začíná praktickou aplikací Ishikawového diagramu, pokračuje analýzou vypracovaného dotazníku a v poslední části definuje návrhy na zlepšení, které vycházejí hlavně z dotazníku
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the quality of passenger rail services in Czech Republic and suggests possible improvements. The first part describes the main concepts, information about rail services and providers. The practical part begins with the practical application of Ishikawa's diagram, it continues with an analysis of the filled in questionnaires and in the last section suggestions for improvement …viac
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá kvalitou služieb v osobnej železničnej doprave v Českej republike a navrhuje možné zlepšenia. V prvej časti práce popisuje hlavné pojmy, informácie o danej doprave a jej poskytovateľov. Praktická časť začína praktickou aplikáciou Ishikawového diagramu, pokračuje analýzou vypracovaného dotazníka a v poslednej časti definuje návrhy na zlepšenie, ktoré vychádzajú najmä …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedúci: Marie Hůlová
  • Oponent: Helena Kořánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20846

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management