Bc. Vít Mergl

Diplomová práce

Optimalizace zpracování družicových dat pro monitoring kvality vod

Optimization of satellite data processing for water quality monitoring
Anotace:
Tato práce se zabývá atmosférickou korekcí, která má vliv na modely pro stanovení obsahu chlorofylu-a z družicových snímků. V práci jsou popsány čtyři varianty atmosférické korekce Sen2cor, Sen2cor+igrid.atcor, MAJA, MAJA+i.grid.atcor. V praktické části jsou všechny atmosférické korekce vyzkoušeny na snímcích s vodními plochami nacházející se mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. V závěru práce j e vybrán …více
Abstract:
This thesis is focused on atmospheric correction, which has influence on determining chlorophyll-a content from satellite imagery. The thesis describes four atmospheric correction variants with Sen2cor, Sen2cor+i.grid.atcor, MAJA and MAJA+i.grid.atcor. In next part, all corrections are tested on an image with water surfaces located between Hradec Králové and Pardubice. At the end of thesis, the best …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mergl, Vít. Optimalizace zpracování družicových dat pro monitoring kvality vod. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí