Martin Kreisinger

Bakalářská práce

Hodnocení bank z hlediska přístupu ke klientům

Evaluation of banks based on their approach to the clients
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením bank z hlediska přístupu ke klientům. Průzkum byl proveden využitím výzkumné techniky mystery shopping na 19ti pobočkách 5ti vybraných bank v České republice v regionu Hradce Králové a Pardubic. Na základě teoretických podkladů v práci uvedených je sestaven záznamový arch, na jehož základě probíhá vyhodnocení jednotlivých poboček bank. Po vyhodnocení výzkumu a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1251

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedoucí: Jaroslava Dittrichová
  • Oponent: Jaroslav Kovárník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační management