Ing. Jiřina Imramovská

Master's thesis

Modernizace železniční stanice Ústí nad Orlicí a traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň - nová trať

Modernization of the railway station Ústí nad Orlicí and adjoining track section Ústí nad Orlicí - Choceň - New track
Abstract:
V této diplomové práci je zpracován návrh na modernizaci železniční stanice Ústí nad Orlicí a přilehlého traťového úseku Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí - Choceň. Součástí práce je stručná analýza současného stavu železniční sítě v České republice a modernizovaného úseku Ústí nad Orlicí - Choceň včetně železniční stanice Ústí nad Orlicí. Nosnou část této práce tvoří posouzení samotného návrhu …more
Abstract:
This diploma work is focused on modernization of the railway station Ústí nad Orlicí and adjoining track section Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí - Choceň. The work includes a short analyze of the current state of the rail network in the Czech Republic and the state of the renovated section Ústí nad Orlicí - Choceň including the railway station Ústí nad Orlicí. The main part of this work is the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 11. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2010
  • Supervisor: Ing. Nina Kudláčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Imramovská, Jiřina. Modernizace železniční stanice Ústí nad Orlicí a traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň - nová trať . Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / field:
Transport Engineering and Communications / Transport Management, Marketing and Logistics