Bc. Marcela Neuwirthová

Bakalářská práce

Vztah atribučního stylu v pojetí Locus of Control a subjektivně vnímané zátěže v kontextu syndromu přetrénování u hráčů florbalu

Relationship between attribution style in the concept of Locus of Control and subjectively perceived load in the context of overtraining syndrome in floorball players
Anotace:
Tato práce si kladla za cíl zanalyzovat vztah mezi atribučním stylem v pojetí Locus of Control a mírou subjektivně vnímané zátěže v kontextu syndromu přetrénování. Danému tématu doposud nebyla věnována adekvátní míra pozornosti, ačkoli atribuční procesy představují nedílnou součást každodenního života promítající se taktéž do sportovních výkonů. Pro účel zmapování vztahu mezi atribučním stylem v pojetí …více
Abstract:
The aim of this work was to analyze the relationship between the attribution style in the concept of Locus of Control and the degree of subjectively perceived load in terms of overtraining syndrome. This topic has not been given an adequate level of attention, although the implementation of attribution processes is an essential part of everyday life and is therefore reflected in sports performances …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Adriana Valcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta