Karel OLEKSY

Diplomová práce

Struktura iontových klastrů helia

Structure of helium cluster ions
Anotace:
V práci jsou teoreticky studovány rovnovážné geometrické konfigurace, vazebné energie a parciální náboje kationtů klastrů helia vypočtené pomocí metody Diatomics-in-molecules, metody Triatomics-in-molecules a metody N-hodnotové reprezentace potenciálů. Pro globální optimalizaci struktur mononukleárních klastrů bylo vyvinuto programové vybavení založené na podtřídě evolučních algoritmů, konkrétně genetických …více
Abstract:
A theoretical study of stable configurations, binding energies, and partial charges of helium cluster ions is presented in this work. The results are obtained via the Diatomics-in-molecules method, the Triatomics-in-molecules method, and the N-valued representation of potentials method. A software tool for global optimization of mononuclear clusters structure based on the subset of evolution algorithms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2008
Zveřejnit od: 18. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Hrivňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLEKSY, Karel. Struktura iontových klastrů helia. Ostrava, 2008. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 18. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Ma-Fy