BcA. Patrik SCHWACH

Diplomová práce

Vizuální styl firmy Mosquito a design wake parku

Visual Style of Mosquito Company and Design of Wake Park
Anotace:
Tato diplomová práce v teoretické části pojednává o problematice reklamy, marketingu, jednotného vizuálního stylu a rozboru značky v marketingu. V této části práce je také analýza současných trendů vodních sportovních areálů, pro pochopení dané problematiky. Praktická část se zabývá návrhem logotypu společnosti a jejími aplikacemi. Obsahem této části práce je návrh Cable Wake Parku, který je v souladu …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the problems of the advertising, the marketing, the corporate visual style and the analysis of the brand marketing in the theoretical part. For an explanation of the given problems of the analysis of the current trends in a water sports area is also included of the theoretical part. The practical part deals with the design of the logotype of the Mosquito company and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: M. A. Vladimír Kovařík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHWACH, Patrik. Vizuální styl firmy Mosquito a design wake parku. Uherské Hradiště, 2012. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe