Anhelina SYNOVYD

Bakalářská práce

Výživová doporučení pro těhotné ženy v teorii a praxi

The Dietary Guidelines for Pregnant Women in Theory and Practice
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na průběh těhotenství a zdravý vývoj plodu ve vztahu k výživě těhotné ženy. Poukazuje na fyziologické změny organismu těhotné ženy, v jejichž důsledku se mění energetická potřeba a narůstá tělesná hmotnost. Podstatná část práce je věnována jednotlivým nutrientům, jejich významům v graviditě a případným rizikům při nedostatku. V této souvislosti jsou uváděny doporučené denní …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on course of pregnancy and healthy growth of fetus in relation to nutrition of pregnant woman. The thesis points to physiological changes in the organism of pregnant woman, which leads to the changes of her energy consumption and body weight. Substantial part of the thesis deals with basic nutrients, their importance during pregnancy and possible risks which can be caused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 30. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SYNOVYD, Anhelina. Výživová doporučení pro těhotné ženy v teorii a praxi. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií