Mgr. Tereza Čápová

Diplomová práce

Sociální deviace a protiprávní jednání

Social Deviation and Ilegal Acts
Anotace:
Cílem mé práce je vymezení styčných bodů, ale hlavně rozdílů mezi sociálními deviacemi a protiprávním jednáním. Za tím účelem je proveden rozbor pojmu sociální deviace jako odchýlení se od určitých společenských norem a dále jsou uvedeny jednotlivé druhy a teorie sociálních deviací. Další část práce je věnována vysvětlení pojmu protiprávní jednání, jako odchýlení se od (porušení) norem právních. Dále …více
Abstract:
The intention of my work is to determine points of contact, but mostly differences between social deviations and unlegal dealing. To this purpose is made analysis of term social deviation as wandering from certain social rules, and then there are particular types of social deviations and theories of social deviatons. Further part of work is dedicated to explain term unlegal dealing as wandering from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta