Mgr. Eva Vášová, Ph.D.

Doctoral thesis

Sexualita žen ve výkonu trestu odnětí svobody

Sexuality of incarcerated women
Anotácia:
Tato práce se zabývá tím, jak ženy ve výkonu trestu odnětí svobody prožívají svoji sexualitu a vztahy. To zahrnuje i jaký mají vztah a postoj k jednotlivým oblastem sexuality, jaká je důležitost, kterou těmto oblastem přikládají a jak naplňuje sexualita jejich potřeby v tomto ohledu. Vzhledem k tomu, že sexualita je projevem lidské přirozenosti, považujeme zkoumání této hodnoty za velmi důležité, obzvláště …viac
Abstract:
Study examines how incarcerated women experience their sexualityand relationships. That also includes their relationship and perception of respective areas of sexuality, how important these areas are for them and how sexuality satisifes their needs in this regard. Since sexuality is manifestation of human nature, we see its research as important. This is important especially in its connection with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 12. 2020
  • Vedúci: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta