Bc. Lucia Sokolová

Bakalářská práce

Změna životního stylu dětí jako prevence dětské obezity

Changing lifestyles of children as prevention of childhood obesity
Anotace:
Teoretická část bakalářské nám přibližuje pojem zdravý životní styl, jeho upřesnění a ovlivnění v dětském věku. Rovněž charakterizuje pojem obezita, zaměřuje se na příčiny jejího vzniku, které mohou být ovlivnitelné i neovlivnitelné, ukazuje nám výskyt a nárůst této problematiky v dnešní době a závěrem se zabývá možnostmi její prevence. Empirická část nás pomocí dotazníkového šetření, seznamuje se …více
Abstract:
The theoretical part of bachelor thesis talks about the health lifestyle, its specification and influence at children´s age. This part also characterizes the term obesity, focused on causes of appearance, which could be influenced and uninfluenced, shows us incidence and obesity growth in present time and in the conclusion deals with possibilities of prevention. The empirical part informs us, by using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií