Mgr. Tomáš Vágner

Bachelor's thesis

NetBeans Platform jako EJB klient

NetBeans Platform as EJB Client
Abstract:
Práce se zaměřuje na možnosti integrace desktopových klientských aplikací založených na NetBeans Platform a serverových komponent Enterprise JavaBeans. Představujeme v ní základní techniky získání spojení s aplikačním serverem a eliminujeme problémy ve víceuživatelském prostředí.
Abstract:
Thesis is focused on integration of desktop client application based on NetBeans Platform and Enterprise JavaBeans components. We introduce basic techniques of connection to application server and eliminate problems occuring in multiuser enviroment.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2007
  • Supervisor: Ing. Petr Adámek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics