Mgr. Tomáš Vágner

Bachelor's thesis

NetBeans Platform jako EJB klient

NetBeans Platform as EJB Client
Anotácia:
Práce se zaměřuje na možnosti integrace desktopových klientských aplikací založených na NetBeans Platform a serverových komponent Enterprise JavaBeans. Představujeme v ní základní techniky získání spojení s aplikačním serverem a eliminujeme problémy ve víceuživatelském prostředí.
Abstract:
Thesis is focused on integration of desktop client application based on NetBeans Platform and Enterprise JavaBeans components. We introduce basic techniques of connection to application server and eliminate problems occuring in multiuser enviroment.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedúci: Ing. Petr Adámek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics