Simona Nováková

Bachelor's thesis

The Dove Campaign for Real Beauty in Comparison to Misleading Advertising

The Dove Campaign for Real Beauty in Comparison to Misleading Advertising
Abstract:
This thesis concentrates on Dove brand and the Campaign for Real Beauty. The purpose of this thesis is to investigate the effectiveness of Dove in terms of branding and the 'ideal beauty' stereotype, as well as the relation of Dove to the contradictory Axe brand and to contrast the Dove Campaign with misleading advertising. The thesis is divided into two parts. Firstly, the theoretical part defines …viac
Abstract:
Tato práce je zaměřená na značku Dove a její Kampaň za skutečnou krásu. Cílem práce je zjištění efektivity této značky v rámci brandingu a také v rámci stereotypů spojovaných s ideálem krásy v médiích, dále pak zkoumání vztahu značky Dove s protichůdnou značkou Axe a porovnání Dove kampaně s klamavou reklamou. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část vymezuje pojmy z oblasti marketingu a zaměřuje …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zverejniť od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Simona. The Dove Campaign for Real Beauty in Comparison to Misleading Advertising. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Philology / English for Business Administration