David Krev

Bachelor's thesis

Datové schránky a jejich integrace do IS Ústavního soudu

Data boxes and their integration to the IS of The Constitutional court
Abstract:
Cílem práce bylo vytvořit návrh úpravy stávajícího informačního systému na Ústavním soudě České republiky pro umožnění komunikace s Informačním systémem datových schránek. Informační systém datových schránek je nový informační systém určený k elektronickému doručování dokumentů, který musí být dle zákona využíván povinně mezi orgány veřejné moci, právnickými osobami a orgány veřejné moci a volitelně …more
Abstract:
The aim of this work is to design modifications to the existing information system at the Constitutional Court of the Czech Republic to facilitate communication with the information system data boxes. The information system data boxes is a new information system dedicated to the electronic delivery of documents that must be used by law compulsory between public authorities, legal persons and public …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2010
  • Supervisor: Jaroslava Mikulecká
  • Reader: Barbora Tesařová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv