David Krev

Bachelor's thesis

Datové schránky a jejich integrace do IS Ústavního soudu

Data boxes and their integration to the IS of The Constitutional court
Anotácia:
Cílem práce bylo vytvořit návrh úpravy stávajícího informačního systému na Ústavním soudě České republiky pro umožnění komunikace s Informačním systémem datových schránek. Informační systém datových schránek je nový informační systém určený k elektronickému doručování dokumentů, který musí být dle zákona využíván povinně mezi orgány veřejné moci, právnickými osobami a orgány veřejné moci a volitelně …viac
Abstract:
The aim of this work is to design modifications to the existing information system at the Constitutional Court of the Czech Republic to facilitate communication with the information system data boxes. The information system data boxes is a new information system dedicated to the electronic delivery of documents that must be used by law compulsory between public authorities, legal persons and public …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB487

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedúci: Jaroslava Mikulecká
  • Oponent: Barbora Tesařová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv