Theses 

Využití marketingové komunikace v marketingu politických stran – Bc. Marek Tomčík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Marek Tomčík

Diplomová práce

Využití marketingové komunikace v marketingu politických stran

Utilisation of Marketing Communication in the Marketing of Political Parties

Anotace: Předmětem diplomové práce je analýza průběhu volební kampaně při volbách do zastupitelstva města Litvínov v roce 2010. Je provedena analýza komunální kampaně pěti politických stran v Litvínově. Práce je zaměřena zejména na využívání marketingových nástrojů a způsobu komunikace stran s voliči. Teoretická část se zabývá srovnáním ekonomického a politického marketingu a jeho historií. Praktická část obsahuje vyhodnocení efektivity marketingové kampaně jednotlivých politických stran.

Abstract: The goal of the submitted thesis is the analysis of the electoral campaign for the elections to the city council Litvinov in 2010. Analysis is made of election campaign in five political parties in the Litvinov. The thesis is mainly focused on the use of marketing tools and ways of communicating with voter’s parties. The theoretical part focuses comparing the economic and political marketing and its history. The practical part contains an evaluation of the effectiveness of marketing campaigns of political parties.

Klíčová slova: politický marketing, marketingové nástroje, komunikační mix, komunální volby, komunální politika, politická strana, kandidát, kandidátní listina, volič, political marketing, marketing instruments, communications mix, municipal elections, municipal policy, political party, candidate, candidate list, the voter.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2012
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 07:32, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz