JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ

Disertační práce

Soudní kontrola činnosti orgánů veřejné správy ve věcech soukromoprávních

Legal regulation of judicial control of administrative bodies in private matters
Anotace:
Disertační práce je zaměřena na oblast soudní kontroly činnosti orgánů veřejné správy. Konkrétně pak na právní úpravu řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem a problematiku s ní související. Ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Zákonný podklad …více
Abstract:
The main topic of the submitted thesis is the legal regulation concerning the judicial control of administrative bodies. The right to judicial and other legal protection arises from the article no. 36 of Charter of fundamental rights and basic freedoms, the judicial control of administrative bodies´ acts is concretely regulated in paragraph 2 of this article that states: ,,Unless a law provides otherwise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAMUĽÁKOVÁ, Klára. Soudní kontrola činnosti orgánů veřejné správy ve věcech soukromoprávních. Plzeň, 2011. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/