Mgr. Jan Vondráček

Diplomová práce

Soudní kontrola činnosti politických stran

Court Control over the Political Parties
Anotace:
Diplomová práce se zabývá soudní kontrolou činnosti politických stran. Nejprve je definován pojem „politická strana“, následně je analyzována stávající právní úprava činnosti politických stran a možnosti soudní kontroly. Výsledky této kontroly jsou demonstrovány na judikatuře soudů. V závěru je zhodnocen význam soudní kontroly činnosti politických stran.
Abstract:
The diploma work is devoted to the judicial control of the activities of the political parties. Firstly the concept of political party is defined. Subsequently the current legal regulations of the political parties´ activities and options of judicial control are analyzed. Consequences of this judicial control are documented by practice of the courts of law. In the conclusion the importance of the judicial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta