Theses 

Sociální sítě jako možná závislost u žáků druhého stupně základní školy – Bc. Kristýna Machýčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristýna Machýčková

Bakalářská práce

Sociální sítě jako možná závislost u žáků druhého stupně základní školy

Social networks as a possible addiction for upper primary school pupils

Anotace: Bakalářská práce se zabývá vlivem a důsledky užívání sociálních sítí u žáků ve věku 13-16 let. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak sociální sítě žáky ovlivňují, jak je žáci subjektivně hodnotí a zda se u žáků vyskytují znaky, které se obecně vyskytují u osob se závislostí. V první kapitole se vymezuje pojem "závislost", jsou zde popsány různé pohledy na problematiku závislosti, dále jsou popsány příznaky, které se při závislostech objevují a popisuje se zde osobnost žáka se závislostí. Ve druhé kapitole se definují sociální sítě a jejich druhy, konkrétně jsou zde popsané sociální sítě Facebook, Twitter a YouTube. Jsou zde zmíněny pozitiva i negativa, které mohou z užívání sociálních sítí vyplývat. Třetí část bakalářské práce se týká kvantitativního výzkumu, zpracování informací sesbíraných z dotazníku a jejich následné vyhodnocení.

Abstract: The bachelor thesis is about social networking addiction and is focused on finding a context between using the social networks and an addiction. The other aims are to find out how pupils subjectively evaluate using the social networks and if there is some negative or positive effect that they feel. The thesis is divided in three parts, the first part describes the term “addiction“, there are also described some alternative attitudes to addiction. The first part refers also about a personality that is confronted with the addiction. The second part describes social networks, kinds of them and describes Facebook, Twitter and YouTube in detail. There are also described a negative and a positive view of social networks. The third part of thesis characterizes the representative sample of pupils, describes an operating procedure of research and describes results.

Klíčová slova: Sociální sítě, internet, závislost, základní škola, puberta, norma, droga, Facebook, Twitter, YouTube, primary school, addiction, drug, social network, pubescence, dotazník, questionnaire, PC, informační technologie, information technology, vztahy, friendship, komunikace, communication, oblíbenost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:52, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz