Bc. Kristýna Machýčková

Bakalářská práce

Sociální sítě jako možná závislost u žáků druhého stupně základní školy

Social networks as a possible addiction for upper primary school pupils
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem a důsledky užívání sociálních sítí u žáků ve věku 13-16 let. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak sociální sítě žáky ovlivňují, jak je žáci subjektivně hodnotí a zda se u žáků vyskytují znaky, které se obecně vyskytují u osob se závislostí. V první kapitole se vymezuje pojem "závislost", jsou zde popsány různé pohledy na problematiku závislosti, dále jsou popsány …více
Abstract:
The bachelor thesis is about social networking addiction and is focused on finding a context between using the social networks and an addiction. The other aims are to find out how pupils subjectively evaluate using the social networks and if there is some negative or positive effect that they feel. The thesis is divided in three parts, the first part describes the term “addiction“, there are also described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta