Bc. Kristýna Machýčková

Bachelor's thesis

Sociální sítě jako možná závislost u žáků druhého stupně základní školy

Social networks as a possible addiction for upper primary school pupils
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vlivem a důsledky užívání sociálních sítí u žáků ve věku 13-16 let. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak sociální sítě žáky ovlivňují, jak je žáci subjektivně hodnotí a zda se u žáků vyskytují znaky, které se obecně vyskytují u osob se závislostí. V první kapitole se vymezuje pojem "závislost", jsou zde popsány různé pohledy na problematiku závislosti, dále jsou popsány …more
Abstract:
The bachelor thesis is about social networking addiction and is focused on finding a context between using the social networks and an addiction. The other aims are to find out how pupils subjectively evaluate using the social networks and if there is some negative or positive effect that they feel. The thesis is divided in three parts, the first part describes the term “addiction“, there are also described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2015
  • Supervisor: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta