Bc. Marta Štupáková

Bachelor's thesis

Finančný plán podniku

Organisational financial plan
Abstract:
The content of the bachelor thesis „Annotation“ defines major concepts, focus on methods of creating the financial plan, analysis of financial indicators and development of the financial plan of Ing. Milan Štupák- IVS. Deep knowledge of financial situation is the base for financial management and decision making that leads to positive results. Knowing the financial health of the organization must be …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá definíciou hlavných pojmov, metódami zostavovania finančných plánov, analýzou finančných ukazovateľov ako aj tvorbou finančného plánu. Predpokladom finančného riadenia a prijímania rozhodnutí, ktoré vedú k pozitívnym výsledkom, je dokonalé poznanie finančnej situácie. Vedomosti o finančnom zdraví podniku však musia byť podložené poznaním všetkých činiteľov, ktoré ovplyvnili …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management