Bc. Kateřina Mynářová

Master's thesis

Proměny představ o práci pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Variations of Views Considering Services of Social Workers in Low-threshold Facility for Children and Young People
Abstract:
Magisterská diplomová práce se věnuje proměnám představ o práci pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Tato práce je rozdělena na dvě části — část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se dále dělí na dvě hlavní kapitoly. První kapitola se zabývá sociální prací a profesí sociálního pracovníka. Přibližuje předpoklady a požadavky pro výkon této profese, uvádí specifika práce i …more
Abstract:
Thesis deals with variations of views considering services of social workers in low-threshold facility for children and young people. Thesis is divided into two parts – a theoretical part and an empirical part. The theoretical part contains two main chapters. The first chapter deals with social work and profession of social worker. It draws on qualifications and requirements for such profession, gives …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2011
  • Supervisor: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta