Theses 

Z Ruska do České republiky očima ruských žen: Etnografie individuálních strategií migrace a integrace – Sandra Jelčicová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Sandra Jelčicová

Bakalářská práce

Z Ruska do České republiky očima ruských žen: Etnografie individuálních strategií migrace a integrace

From Russia to the Czech Republic from point of view of Russian women in Pardubice: Ethnography of individual strategies of migration and integration

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá tématem migrace žen pocházejících z Ruska, které již delší dobu žijí v České republice, konkrétně na území Pardubic. Na problematiku je nahlíženo též z hlediska genderu a určité diskriminace žen cizinek na pracovním trhu. V neposlední řadě se práce zabývá následnou integrací těchto žen do české společnosti. Teorie v této práce je vhodně doplněna zjištěnými fakty na základě výzkumu, který probíhal formou rozhovorů s informátorkami. Cílem práce je zjistit jejich tehdejší důvody a motivaci k migraci, jakou roli v tom hrály ony samy, a jakým způsobem probíhala jejich integrace v České republice.

Abstract: This thesis deals with the issue of migration of women from Russia, which has been living in the Czech Republic for a long time, specifically on the territory of Pardubice. At issue also is viewed from a gender perspective and a certain discrimination against women foreigners in the labor market. Finally, the work deals with the subsequent integration of these women into the Czech society. Theory in this work is suitably supplemented with facts determined on the basis of the research, which was conducted through interviews with the informants. The aim is to determine their reasons and motivations for migration, their role in this process, and how were their integration in the Czech Republic under way.

Klíčová slova: migrace, migrační strategie, integrace cizinců, Rusky v České republice, gender a migrace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Adam Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32371 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Jelčicová, Sandra. Z Ruska do České republiky očima ruských žen: Etnografie individuálních strategií migrace a integrace. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:11, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz