Sandra Jelčicová

Bakalářská práce

Z Ruska do České republiky očima ruských žen: Etnografie individuálních strategií migrace a integrace

From Russia to the Czech Republic from point of view of Russian women in Pardubice: Ethnography of individual strategies of migration and integration
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem migrace žen pocházejících z Ruska, které již delší dobu žijí v České republice, konkrétně na území Pardubic. Na problematiku je nahlíženo též z hlediska genderu a určité diskriminace žen cizinek na pracovním trhu. V neposlední řadě se práce zabývá následnou integrací těchto žen do české společnosti. Teorie v této práce je vhodně doplněna zjištěnými fakty na základě …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of migration of women from Russia, which has been living in the Czech Republic for a long time, specifically on the territory of Pardubice. At issue also is viewed from a gender perspective and a certain discrimination against women foreigners in the labor market. Finally, the work deals with the subsequent integration of these women into the Czech society. Theory in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Adam Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jelčicová, Sandra. Z Ruska do České republiky očima ruských žen: Etnografie individuálních strategií migrace a integrace. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická