Jan KAPR

Diplomová práce

Ekonomická výkonnost strojírenského průmyslu v ČR

The Economic Performance of Engineering in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zhodnocení ekonomické výkonnosti strojírenského průmyslu v ČR mezi lety 2011-2016. Tato práce analyzuje ekonomickou výkonnost jednotlivých krajů ČR dle odvětví strojírenského průmyslu a také dle velikostních kategorií počtu zaměstnanců. Hodnocení výkonnosti probíhá na základě dat podnikového účetnictví. Tyto indikátory jsou získány z dostupných informací podnikového účetnictví …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to evaluate an economic performance of engineering industry in the Czech Republic between 2011-2016. The thesis analyzes the economic performance of individual regions of the Czech Republic according to the branch of engineering industry and also by size categories of employees. The evaluation of performance is based on enterprise accounting data. These indicators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAPR, Jan. Ekonomická výkonnost strojírenského průmyslu v ČR. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa