Bc. Jana JANSOVÁ

Master's thesis

Komplexní rekonstrukce objektu Božkovská 46 v Plzni "rekonstrukce stávajícího objektu"

Complex reconstruction of the building Božkovská 46 in Pilsen "reconstruction of the existing building"
Anotácia:
V rámci diplomové práce byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci bytového domu v ulici Božkovská v městě Plzeň. Cílem bylo navržení nové dispozice nových bytových jednotek pro moderní bydlení. Ověření statické únosnosti svislých a vodorovných konstrukcí, posouzení požární bezpečnosti stavby a návrh sanací a nových konstrukcí v objektu.
Abstract:
The diploma work was prepared project documentation for building construction the reconstruction of a residential building in the street Božkovská in Plzeň. The aim was to design a new layout of new housing units for modern living. Verification of static load capacity of vertical and horizontal structures, the fire safety of the building and design of rehabilitation and new construction in the building …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedúci: Ing. Ladislav Hapl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANSOVÁ, Jana. Komplexní rekonstrukce objektu Božkovská 46 v Plzni "rekonstrukce stávajícího objektu" . Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/