Bc. Martin Rymon

Master's thesis

Nábor nových zaměstnanců veřejné správy Městského úřadu Prahy 12

Recruitment of new employees in the public administration of the Prague 12 Municipal Office
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou náboru ve veřejném správě na konkrétním případu Městského úřadu Praha 12. Popisuje proces získávání zaměstnanců a konkrétně nábor ve veřejné správě. Cílem práce je analýza náboru nových pracovníku ve veřejné správě na příkladu úřadu Prahy 12 a navržení změn náborového procesu. Stěžejní částí praktické části je analýza současného stavu a návrh na opatření, tyto …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of recruitment in public administration on a specific case of the Municipal Office of Prague 12. It describes the process of recruiting and specifically recruitment in public administration. The aim of the thesis is to analyze the recruitment of new employees in public administration on the example of the Prague 12 office and propose changes to the recruitment …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedúci: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Master programme / odbor:
Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management