Bc. Martin Rymon

Master's thesis

Nábor nových zaměstnanců veřejné správy Městského úřadu Prahy 12

Recruitment of new employees in the public administration of the Prague 12 Municipal Office
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou náboru ve veřejném správě na konkrétním případu Městského úřadu Praha 12. Popisuje proces získávání zaměstnanců a konkrétně nábor ve veřejné správě. Cílem práce je analýza náboru nových pracovníku ve veřejné správě na příkladu úřadu Prahy 12 a navržení změn náborového procesu. Stěžejní částí praktické části je analýza současného stavu a návrh na opatření, tyto …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of recruitment in public administration on a specific case of the Municipal Office of Prague 12. It describes the process of recruiting and specifically recruitment in public administration. The aim of the thesis is to analyze the recruitment of new employees in public administration on the example of the Prague 12 office and propose changes to the recruitment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
  • Reader: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Master programme / field:
Urban and Regional Development / Urban and Regional Development Management