Theses 

Jak se cítí homosexuální student v adolescentním věku v prostředí českého školství – Bc. Tomáš Komínek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Komínek

Master's thesis

Jak se cítí homosexuální student v adolescentním věku v prostředí českého školství

How the adolescent homosexual student feels in the environment of Czech education system

Anotácia: Diplomová práce „Jak se cítí homosexuální student v adolescentním věku v prostředí českého školství“ je zaměřená na zjištění pocitů homosexuálně orientovaných studentů v adolescentním věku v rámci českého školství. Práce se zabývá důležitými tématy, které vzhledem k dané problematice vyvstaly a představením ústředních okruhů pro výzkumnou část, které se pojí k hlavní výzkumné otázce. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická se dělí na několik hlavních kapitol, které se věnují všem důležitým pojmům, spojených s tématem. Empirická část diplomové práce sestává z kvalitativního výzkumu. Jeho úkolem bylo naplnit předem stanovené cíle. Výzkum se uskutečnil prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, které byly následně analyzovány pomocí otevřeného, axiálního a selektivního kódování.

Abstract: Master´s thesis „How the adolescent homosexual student feels in the environment of Czech education system“ is focused on identifying feelings of adolescent homosexual students within the Czech eduaction system. The thesis deals with important topics that raised due to this issue and it is mainly focused on presenting the main areas of interest for the research part of the thesis that are linked to the main research question. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is divided to the several main chapters that deal with all the important terms associated with this topic. The empirical part of the thesis consists of qualitative research. The main purpose of this research was to fullfil the predetermined goals. The research was conducted through semi-structured interviews, which were analyzed using open, axial and selective code.

Kľúčové slová: adolescent, coming out, homosexualita, homosexuální rodina, předsudky, školství, transsexualita adolescent, homosexuality, homosexual family, prejudices, educational system, transsexuality

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedúci: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. František Trapl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 7. 2019 16:02, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz