Mgr. Bc. Michaela Kubíčková, DiS.

Master's thesis

Výchovné cíle výuky dějepisu na střední škole v období První republiky a po r. 1989

Educational goals of teaching history in high school during the First Republic and after the year 1989
Anotácia:
Práce pojednává o výchovných cílech výuky předmětu dějepis na středních školách poskytujících všeobecné vzdělání v období První republiky a po r. 1989. Metodou práce je komparace zvolených období. V první části je charakterizováno prvorepublikové školství, na jehož pozadí výuka dějepisu probíhala, postavení, jaké měl dějepis ve školních osnovách a výchovné cíle výuky dějepisu. Následující část je věnována …viac
Abstract:
Thesis deals with the educational objectives of the history subject in secondary schools providing general education during the First Republic and after the year 1989. Used method is a comparison of selected periods. The first part characterizes the First Republic educational system, its background for teaching history, a position which history had in the school curriculum and educational goals of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedúci: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta