Bc. Tadeáš Tichý

Master's thesis

Pronunciation of English by Non-native Speakers

Pronunciation of English by Non-native Speakers
Abstract:
Tato práce se zabývá anglickou výslovností politiků patřících ke třem jazykovým podskupinám indoevropské jazykové rodiny – k jazykům slovanským (čeština a polština), románským (španělština a portugalština), germánským (němčina a nizozemština) – a výslovnostních chyb, kterých se dopouštějí. Jejím cílem je prokázat hypotézu, že politici mluvící jazykem patřícím ke germánské jazykové podskupině mluví …more
Abstract:
The thesis deals with English pronunciation of the politicians belonging to three subgroups of Indo-European language group, to Slavic languages (Czech and Polish), Romance languages (Spanish and Portuguese), and Germanic languages (German and Dutch), and with their most common pronunciation errors. The objective of this study is to prove the hypothesis that the politicians whose native language belongs …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2017
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Reader: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta