Bc. Lucia Pastíriková

Diplomová práce

Časoprostorová variabilita teploty permafrostu na ostrově Jamese Rosse

Spatio-temporal variability of permafrost temperature on James Ross Island
Abstract:
The large deglaciated area on the Ulu Peninsula in the north of James Ross Island provides suitable conditions for the study of the properties of the permafrost and the active layer. The region is located in the eastern part of the Antarctic Peninsula, where less is known about permafrost temperature regime than in the western part. Data from four meteorological stations (Abernethy Flats, Berry Hill …více
Abstract:
Rozsáhlejší odledněná plocha v oblasti poloostrova Ulu na severu ostrova Jamese Rosse poskytuje vhodné podmínky pro zkoumání vlastností permafrostu a aktivní vrstvy. Region spadá do východní části Antarktického poloostrova, pro kterou je ve srovnání se západní částí dostupných méně informací týkající se permafrostu. Pro studium teploty vzduchu a půdy, respektive permafrostu, byla analyzována data ze …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta