Dominika Pytelová

Bakalářská práce

Návrh marketingové strategie pro posílení povědomí o značce

Marketing strategy for employer brand empowerment
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou posílení značky zaměstnavatele v prostředí B2B segmentu. V dané problematice je analyzován současný vztah značky zaměstnavatele k zaměstnancům, který byl analyzován pomocí dotazníkového šetření. Výsledkem práce je navržení takové marketingové strategie, která bude, pomocí motivace stávajících zaměstnanců, propagovat značku zaměstnavatele a úspěšně tak osloví …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on employer brand empowerment in the B2B market segment. The current relationship of the employer brand and company’s employees has been analyzed using internal and external surveys. The resulting marketing strategy will, through current employees’ motivation, promote employer brand among specified target audience.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Přibyl, MBA Ph.D.
  • Oponent: Petr Novák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.