Bc. Jan Půst

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku – projektová (analytická) studie

The Marketing Communication Mix of Selected Company - Project (Analytic) Study
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá výrobou a dramaturgií audiovizuálního díla a jeho využitím v marketingovém komunikačním mixu a jeho využití v oblasti digitálního marketingu, celkové propagace VŠFS a to po stránce teoretické ale také praktické. Cílem odborné části této práce bylo popsat kritéria marketingového mixu a části digitálního marketingu, které budou využity pro návrh projektu. V praktické části …viac
Abstract:
This bachelor thesis is about dramaturgy of audiovisual spot and your implementatiton in marketing communication mix and use of audiovisual spot in area of digital marketing, whole marketing promotion of VŠFS in theory and in practice. The goal of theoretical part is to establish criteria of marketing mix and parts of digital marketing that will be used for project proposal. In practical part is the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedúci: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní