Bc. Jan Půst

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku – projektová (analytická) studie

The Marketing Communication Mix of Selected Company - Project (Analytic) Study
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výrobou a dramaturgií audiovizuálního díla a jeho využitím v marketingovém komunikačním mixu a jeho využití v oblasti digitálního marketingu, celkové propagace VŠFS a to po stránce teoretické ale také praktické. Cílem odborné části této práce bylo popsat kritéria marketingového mixu a části digitálního marketingu, které budou využity pro návrh projektu. V praktické části …more
Abstract:
This bachelor thesis is about dramaturgy of audiovisual spot and your implementatiton in marketing communication mix and use of audiovisual spot in area of digital marketing, whole marketing promotion of VŠFS in theory and in practice. The goal of theoretical part is to establish criteria of marketing mix and parts of digital marketing that will be used for project proposal. In practical part is the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: PhDr. Adolf Vodrážka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní