Bc. Monika ŠIMONÍKOVÁ

Diplomová práce

Marketing strategies which may be developed by the Department of English and American studies at University of Ostrava to attract new students.

Marketing strategies which may be developed by the Department of English and American studies at University of Ostrava to attract new students.
Abstract:
This diploma thesis deals with marketing strategies and marketing communications of higher education institutions that may be applied to the Department of English and American Studies of University of Ostrava, focusing on secondary school students - the applicants for study. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part explains basic terms such as marketing, marketing …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá marketingovými strategiemi a marketingovou komunikací, které je možné uplatnit na Katedře anglistiky a amerikanistiky Ostravské univerzity v Ostravě se zaměřením na studenty středních škol čili potenciální uchazeče o studium. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy, jako je marketing, marketingový mix, marketingové komunikace …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Řezníčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMONÍKOVÁ, Monika. Marketing strategies which may be developed by the Department of English and American studies at University of Ostrava to attract new students.. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura