Ing. Iva Voleská

Doctoral thesis

Kombinovaný přístup ke studiu struktury a elektronických vlastností chalkogenidových skel

The combined approach to structure and electronic properties study of chalcogenide glasses
Anotácia:
Disertační práce je zaměřena na studium chalkogenidových skel se složením GaGeTe7 a AsS2 a AgAsS2. Byla použita kombinace teoretického a experimentálního přístupu. Vzorky byly připraveny syntézou z čistých prvků a jejich strukturní vlastnosti byly získány pomocí těchto experimentálních technik: X-ray difrakce, neutronová difrakce, EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) a Ramanova spektroskopie …viac
Abstract:
This Dissertation is focused on GaGeTe7 and AsS2 and AgAsS2 chalcogenide glasses study. The combined experimental and theoretical investigation was used. The samples was prepared by standard way (by direct synthesis from pure chemical elements) and their structural properties were measured via these techniques: X-ray diffraction, neutron diffraction, EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2015

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Voleská, Iva. Kombinovaný přístup ke studiu struktury a elektronických vlastností chalkogenidových skel. Pardubice, 2015. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická