Bc. Tomáš Persaň

Bakalářská práce

Návrh a konstrukce výměnně-korelačních děr v DFT

Design and construction of exchange-correlation holes in DFT
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aproximace pro výměnně-korelační energii teorie funkcionálu hustoty. Ke konstrukci aproximace je použit model výměnně-korelační díry sestrojený jako součin výměnné díry a korelačního faktoru. Model je postaven na exaktní výměnné energii a na kombinaci vhodných fyzikálních podmínek, odvozených exaktně nebo z neempirických semilokálních funkcionálů. Jeho konstrukce …více
Abstract:
The thesis focuses on the development of an approximation for exchange-correlation energy of density functional theory. For this purpose, we use an exchange-correlation hole model, which is calculated as an exchange hole multiplied by a correlation factor. The model builds on the exact exchange energy and on the combination of suitable physical conditions. The conditions employed are derived exactly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavlíková Přecechtělová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta